JACIE NEDİR?

p19850uoee1beg1l9p4bg1pn31f9v7.jpg

JACIE, Avrupa ülkelerinin kabul ettiği bir kuruluştur.

Bu kuruluş Avrupa’daki tüm kemik iliği transplantasyon merkezlerinin aynı standartta kök hücre nakli hizmeti verebilmesi için kalite standartları hazırlar, bu standartları taşıyan merkezleri denetler ve kalite standardına uygunluk onayı alan merkezlere ve JACIE kalite belgesi verir.

JACIE akreditasyonu ile hastalara Uluslararası standartlara uyumlu sağlık hizmeti sunulmasını, hastaların klinik seyirlerine yansıyacak morbidite ve mortalite riski azaltılmasını hedeflenmektedir. Tedavi hizmetlerinde hata ihtimali azaltılacak, hasta memnuniyeti ve güven duygusu artırılacaktır.

 Yapılan araştırmalar akredite bir merkezde transplante edilen hastalarda mortalitenin belirgin bir şekilde azaldığını göstermiştir.*

Erciyes üniversitesi tıp fakültesi Kemik İliği nakli merkezimiz; Üç ayrı birim yönünden  akredite olarak hastalarına verdiği hizmet kalitesini Avrupa standartlarına taşımayı amaçlamıştır. Kemik iliği Nakli, Aferez Ünitesi ve Kök Hücre İşleme Laboratuarları olarak hazırlanan birimler; birbiri ile koordineli olarak çalışabildiği gibi, ayrı ayrı olarak ta Yurt içi ve Yurt dışı Diğer Kemik İliği Nakli merkezleri ile iş birliği yapabilecek ve bu merkezlere hizmet verebilecek kalitededir.

Ülkemizde akredite merkezlerin sayısının artması ile Transplant merkezlerimizin Uluslararası düzeyde daha çok kabul görecektir. Böylece Sağlık turizmi gelişmesi ülkemize daha çok hastanın kabul edilebilmesi, sigorta ödemelerinin kolaylaşması ve ekonomik kazanımları olacaktır.

JACIE belgesi alan Kemik İliği Nakli Merkezleri, Avrupa ve Tüm dünya ülkeleri tarafından tanınır ve bu merkezlere devlet ve sağlık sigorta şirketleri tarafından hasta gönderilip tedavi ettirilebilir.

 

*Gratwohl Alois (2014) Use of the quality management system “JACIE” and outcome after hematopoietic stem cell transplantation , Haematologica, 99(5): 908–915.

Telif 2017 ©. Kansere Karşı Birlikte Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered by ilkerk®.

  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz Heyecan Simge
  • Beyaz YouTube Simgesi
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz Heyecan Simge
  • Beyaz YouTube Simgesi